Om 3E Karlstad AB

3E Karlstad AB arbetar med bevattningsinstallation, grävning och installation av fibernät samt dränering.

Breddad verksamhet grundad i erfarenhet

I snart 30 år har vi arbetat med bevattningsinstallationer. Från arbetet med bevattning har verksamheten expanderat till att i huvudsak fokusera på grävning och installation av fibernät. 3E Karlstad AB är en del av Svea H-koncernen.