Verksamhet

Fibergrävning, bevattning och dränering. Vi har under åren samlat på oss stor erfarenhet av specialiserade grävarbeten. Med våra maskiner kan vi med minimal påverkan på omgivningen på ett mycket effektivt och kostnadseffektivt utföra även omfattande uppdrag.

Fibernät

En maskin fräser asfalt, gräver schakten och återfyller, dessutom utan att tjältina på vintern. På så sätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva fiberinstallationer året runt.

Bevattning

Vi började bevattningsanläggningar i mitten på -80 talet, och har arbetat med kunder inom hela grönytesektorn, från golfbanor och idrottsanläggningar till kyrkogårdar, parker och villor. Vi utför installation, försäljning och service i Mellansverige, inklusive helhetslösningar med planering och projektering.

Produkterna vi jobbar med är så väl enklare automatikskåp som datoriserade styrsystem. Och Givetvis allt som hör till, spridare, ventiler, pumpstationer, rör, kopplingar, fontäner med mera.

Dränering

Vi arbetar med dräneringsaggregat utrustade med automatstyrd lasermottagare och elevatorband som transporterar bort massorna. Kombinerat med erfaren personal tillåter det oss att göra dräneringsarbeten med minimal påverkan av omgivningen.